ชมบรรยากกาศค่ายอิสานฟื้นฟู 2012 "ฤทธิ์เดชแห่งพระวจนะ" ณ.จังหวัดร้อยเอ็ด 20-22 ตุลาคม 2012 | ภาพบรรยากาศ ค่ายสิ้นปี "รักผูกพัน มุ่งมั่นสู่หลักชัย รวมใจเป็นหนึ่งเดียว 2012"

RSSAll Entries Tagged With: "คอร์ดเพลงอาโดนาย กลอรี่มิวสิค"

มุมนมัสการ : ฟังเพลงอโดนาย

มุมนมัสการ : ฟังเพลงอโดนาย

เพลงอโนาย เป็นเพลงที่ผมมีความตั้งใจ อยากจะฝึกร้องร่วมกับน้องๆในทีมนมัสการคริสตจักรความหวังอุบลเพื่อไปใช้ในค่ายอิสานฟื้นฟู ที่จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นคืนแห่งการฟื้นฟู ในคืนที่2 ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ด้วยนะครับ