ชมบรรยากกาศค่ายอิสานฟื้นฟู 2012 "ฤทธิ์เดชแห่งพระวจนะ" ณ.จังหวัดร้อยเอ็ด 20-22 ตุลาคม 2012 | ภาพบรรยากาศ ค่ายสิ้นปี "รักผูกพัน มุ่งมั่นสู่หลักชัย รวมใจเป็นหนึ่งเดียว 2012"

RSSAll Entries Tagged With: "ฟังเพลงพระคุณซ้อนพระคุณ"

พระคุณซ้อนพระคุณ…ยอมให้พระเจ้าเยี่ยมเยียน…ในใจของเรา

พระคุณซ้อนพระคุณ…ยอมให้พระเจ้าเยี่ยมเยียน…ในใจของเรา

ในบางเวลาที่เราอ่อนล้าและหมดแรงในฝ่ายวิญญาณ หรือการทำงานในฝ่ายกายภาพ เราทุกคนต่างเคยพบเหตุการณ์เหล่านี้คล้ายๆกัน และทุกครั้งที่เราเผชิญเราจะมีกำลังขึ้นมาเมื่อเราได้นั่งลงและใคร่ครวญตัวเอง